Portbase


Erniesoft heeft een koppeling tussen e-Lips TMS en Melding Container Achterland (MCA). 
Functionaliteiten MCA:
  • Één ingang en uniforme werkwijze voor alle terminals en depots
  • Zowel voormelden rotatie-, bezoek als ladinggegevens
  • Voorafgaand aan voormelding opvragen containerstatus (bij terminals met deze optie, zie functionality matrix onder documenten)
  • In één oogopslag zicht op status van bezoek en containers
  • Automatisch bericht bij wijziging plannings- en ladinginformatie
  • Achteraf altijd een los-/laadbevestiging
De samenwerking tussen Erniesoft en Portbase verloopt goed. Wij hebben vaste contactpersonen voor bijvoorbeeld het aanvragen van services of technische casussen.
Bij het bouwen van koppelingen met Portbase is er veel contact met de interface-specialisten van Portbase. Met hun technische support gaat het ontwikkelen en testen vlot. Zodoende kunnen ook wij onze klanten snel bedienen.