Offerte Module


Offerte Module

Prijsaanvragen van transportaanvragers kunnen verwerkt worden tot een offerte en per e-mail teruggekoppeld worden aan de transportaanvrager. Op de achtergrond maakt het systeem een prijsafspraak in de ‘contracten module’ voor als de transportaanvrager een dergelijke opdracht in de toekomst opgeeft. Wanneer een bestaande prijsafspraak wordt hergebruikt, zal de prijs van de offerte automatisch worden overgenomen in de nieuwe prijsafspraak.