Management Module


Management Module

Deze module kan gebruikers managementinformatie verschaffen.

Met deze module heeft u overzicht van kosten en opbrengsten vanuit transportopdracht per week. Er wordt een verdeling gemaakt voor omzet op een transportopdracht door meerdere materialen. De transportaanvrager heeft de mogelijkheid om de verdeling evenredig of op basis van afstand te maken.
Indien er een boordcomputer beschikbaar is, worden de tijden van de boordcomputer gebruikt om de kostprijs per opdracht en rit te berekenen.

Om goede strategische beslissingen te kunnen nemen is een duidelijk en actueel overzicht belangrijk. e-Lips TMS beschikt over deze actuele rapportagemodule. Daarmee kan snel worden nagegaan in hoeverre de gestelde KPI-doelen zijn behaald.