Import Module


Import module orders

Middels de e-lips TMS software kunnen transportopdrachten automatisch worden geïmporteerd op basis van vooraf vastgestelde definities vanuit bestanden (bestandformaat CSV of XML). Exclusief definitie.

Import module file transfer

Als de opdrachtgever bestanden niet kan bezorgen op de server waarop de e-Lips TMS software functioneert, dan kunnen via de ‘import module file transfer’ middels een FTP functionaliteit bestanden vanuit de server van de opdrachtgever gekopieerd worden naar een map op de server waarvandaan ook geïmporteerd kan worden in de e-Lips TMS software. Aan elke import definitie wordt één ‘import module file transfer’ gekoppeld indien de opdrachtgever bestanden zelf niet kan bezorgen.
Deze module maakt het mogelijk om bestanden op te halen of te bezorgen op de server van de Opdrachtgever door gebruik te maken van een FTP protocol. Voor elke import definitie (kan) een nieuwe ‘import module File transfer” nodig zijn.


Webservice order import met update

De e-Lips TMS software beschikt over een webservice welk gebruikt kan worden door transportaanvragers om opdrachten te verzenden naar de e-Lips TMS software. De webservice maakt mogelijk dat de transportaanvrager meteen kan constateren of een opdracht al dan niet werd ontvangen.
Deze webservice kan aan elke transportaanvrager aangeboden worden voor gebruik zonder tussenkomst van Erniesoft. De benodigde WSDL kan na installatie door de transportaanvrager via een nader te bepalen URL gedownload worden. De orders die geïmporteerd zijn in e-Lips kunnen aangepast worden totdat de rit naar de boordcomputer is gestuurd. Transportaanvrager kan geen order annuleren via webservice. De Opdrachtgever dient betrokken te worden in de opzet van de transportopdracht communicatie.