Diesel Module


Diesel Module

In de ‘Diesel module’ kunnen de dagelijkse dieselprijzen worden bijgehouden. Het systeem bepaalt aan het einde van de maand wat de prijsverhoging/verlaging is op basis van de dieselprijs staffel van de Opdrachtgever.
Uiteindelijk verhoogt/verlaagt de ‘Diesel module’ de diesel % in de ‘contracten module’ voor de nieuwe periode met respect voor afwijkende afspraken.