Autorisatiegroep


Autorisatiegroep

In e-Lips TMS kunt u gebruik maken van autorisatiegroepen. in het kader van de privacywet AVG/GDPR is het van belang dat niet alle werknemers van een bedrijf toegang hebben tot alle klantgegevens. 

Autorisaties zijn machtigingensets waarin is vastgelegd welke rechten bepaalde groepen gebruikers in e-Lips TMS moeten ontvangen. Het instellen van autorisatiegroepen zorgt ervoor dat bepaalde modulen van e-Lips TMS alleen toegankelijk zijn voor werknemers die deze ook daadwerkelijk nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In overleg met Erniesoft kunnen de autorisatiegroepen ingedeeld worden.