Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) koppeling


Erniesoft heeft een koppeling met CBS gebouwd. Met de nieuwe koppeling kunnen de administratieve lasten sterk worden verlicht en kan de kwaliteit van de data omhoog.

Bedrijven die goederen over de weg vervoeren zijn verplicht om van een aantal kentekens de rit- en zendinggegevens op te geven bij het CBS.

Hoe werkt de Koppeling?

De rit- en zendinggegevens worden wekelijks automatisch vanuit e-Lips TMS aangeleverd bij het CBS. De gegevens geven informatie over onder andere de rit, de lading, het voertuig en de transito (in welke landen wordt er gereisd).
De statistiekspecialist heeft de gegevens nodig om beleidsdoelstellingen van de rijksoverheid te ondersteunen. Zo worden de gegevens gebruikt bij het maken van onderhoudsschema's voor de rijkswegen, het bepalen van de uitstoot van CO2-gassen in het kader van milieuberekeningen en het inzicht krijgen in de loop van vervoersstromen via weg, water, spoor en lucht.

Voordelen CBS Koppeling

Transportbedrijven kunnen hun administratieve lasten verlagen door over te schakelen op deze vorm van elektronische aanlevering. Ook wordt de nauwkeurigheid van de data hierdoor beter, omdat handmatige invoer bewerkelijker en foutgevoeliger is. Een ander voordeel is dat transporteurs niet meer gebonden zijn aan een jaarlijkse enquêteweek, maar bijvoorbeeld wekelijks al hun zendinggegevens kunnen opsturen. Het CBS pikt hier dan de data uit die het bureau nodig heeft.

 

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen, dan horen we dat natuurlijk graag! U kunt een mail sturen naar support@erniesoft.nl